WMK-PO is een digitaal kwaliteitszorgsysteem waarmee basisscholen in Nederland zich kunnen verbeteren. WMK-PO is omgevormd van een eenmalig aan te schaffen product naar een abonnement gebonden product. Daarna is WMK-PO opnieuw gelanceerd met een uitgebreide landelijke marketingcampagne. Het product is verder verrijkt met implementatie cursussen en maatwerk ondersteuning.

Het project is zeer succesvol en het marktaandeel is gestegen van 10% naar meer dan 50% in de tijd dat ik er als marketeer samen met anderen aan werkte. Dit ondanks de steeds heviger wordende concurrentie.

Voor WMK-PO organiseerde ik diverse memorabele congressen en evenementen waar honderden betalende deelnemers op af kwamen. De evenementen vonden o.a. plaats in Musis Sacrum, Arnhem en Olympisch Stadion, Amsterdam.