Als marketingmanager was ik verantwoordelijk voor de marketing van uitgeverij Koninklijke van Gorcum. Samen met mijn marketingteam ontwikkelde ik alle denkbare innovatieve reclamemiddelen voor vele doelgroepen.

Ik had de rol om vanuit marketingperspectief een bijdrage te leveren aan het strategisch beleid van de onderneming. Ik gaf vorm aan het markt/doelgroepgericht maken van de onderneming. Ik gaf vorm aan de uitbreiding van de productportfolio voor bestaande doelgroepen. Daarbij speelde ik in op de veranderende marktomstandigheden. Wat mij vooral bezig hield was het benutten van kansen die de digitalisering biedt.  Hierbij had ik ook als taak de aansluiting met verkoop optimaal te organiseren.

Ik was verantwoordelijk voor de doelgroep consumenten (verkoop van boeken, tijdschriften en digitale titels), onderwijs (scholing en digitale producten voor mensen werkzaam in basis-, voortgezet- en hoger onderwijs) en professionals, zoals hrm, mvo, verandermanagers, GGZ, banken, …

Marketing- en verkoopinstrumenten die ik daar heb ontwikkeld zijn: webshops, (blog)websites, e-nieuwsbrieven, tijdschriften, catalogi, evenementen, bijeenkomsten, digitale producten en software. Mijn uitdaging is om de instrumenten naadloos op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat ze elkaar versterken. Met als doel om tegen acceptabele kosten maximaal rendement te realiseren.